25% bidrag

Detta gäller för statens 25% elfordonsbidrag (du får tillbaka 9000 kr när du köper en Romex).

Privatpersoner som fyllt 18 år som köper en elmoped får ett bidrag på 25 procent. Man kan bara söka ett bidrag per person. Bidraget gäller retroaktivt från och med den 20 september 2017. Den som köper en elmoped ska spara fakturan för att kunna ansöka om bidraget. På våra fakturor framgår all nödvändig information för att söka bidraget som ramnummer och registreringsnummer.

För mopeder som går i 25 km/h Klass 2, måste du skicka med kopian på COCcertifikatet till Naturvårdsverket. Detta certifikat följer alltid med vid köp av våra mopeder i Klass 2. Vi köp av Klass 1 moped (EU-moped) följer inte COCcertifikatet med då detta skickas till Transportstyrelsen. Dessa mopeder får istället en nummerplåt.

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/bidrag-elcykel/